logo

Hexor

 polski |  english | japanese 
 

Informacje o firmie

Misją firmy Stenzel sp. z o.o. jest wdrażanie rozwiązań technologii robotów mobilnych dla rynku edukacyjnego, naukowego, hobbystycznego oraz dla przemysłu. Obecnie głównym obszarem działania firmy jest rynek edukacyjny i hobbystyczny. Produktem wiodącym firmy jest sześcionożny Dydaktyczny Robot Mobilny HEXOR®, adresowany do szkół i uczelni wyższych o profilu technicznym. Dotychczasowymi klientami firmy są średnie szkoły techniczne oraz uczelnie wyższe ze środkowej Europy i Stanów Zjednoczonych. W Polsce firma ma silną pozycję rynkową ugruntowaną przez wiele publikacji prasowych. Firma Stenzel jest w centralnej Europie unikalna ze względu na swoje komercyjno-naukowe działania.

Obszary działania firmy STENZEL sp. z o.o.

Nasze produkty i usługi związane są z mechatroniką, elektronika i inżynierią oprogramowania. Usługi i produkty firmy obejmują przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • systemy zasilania i oszczędzania energii elektrycznej,
  • układy napędowe i rozwiązania kinematyczne,
  • mikroprocesorowe układy sterowania,
  • systemy akwizycji danych i układy sensoryczne,
  • sterowanie i wizualizacja, budowa graficznych interfejsów użytkownika,
  • aplikacje sztucznej inteligencji wykorzystujące sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i logikę rozmytą,
  • rozpoznawanie mowy i obrazu, komunikacja z maszynami za pośrednictwem języka naturalnego.

Historia firmy STENZEL

Firma funkcjonuje od 2002 roku jako spółka technologiczna działająca przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Kapitał założycielski spółki został pozyskany na drodze konkursu "Mój Pomysł na Biznes", którego fundatorem był GZE S.A. – firma szwedzkiego koncernu Vattenfall. Prace projektowo badawcze prototypu robota mobilnego HEXOR® zostały sfinansowane po części przez prywatnego przedsiębiorcę z branży IT, Mariusza Mroczka, oraz ze środków przekazanych przez koncern Vattenfall. Od początku swojej działalności firma produkuje, wdraża i świadczy usługi na rynku dydaktyczno-szkoleniowym i projektowo-badawczym.

Zatrudnienie

W zależności od bieżących potrzeb realizowanego projektu, firma Stenzel sp. z o.o. zatrudnia personel w odpowiednim wymiarze czasu. Kooperantami firmy są wysoko wyspecjalizowani i doświadczeni inżynierowie i naukowcy, głównie z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do kompetencji pracowników firmy należą: komputerowo wspomagane projektowanie elementów mechanicznych oraz elektronicznych obwodów drukowanych, projektowanie i programowanie układów sterowania, komputerowe symulacje i modelowanie układów elektromechanicznych.

Nagrody
Mój pomysł na biznes


Lider Innowacji


Śląski Oskar


Dyplom uznania za udział w EXPO 2005 © 2002 - 2021 Stenzel Sp. z o. o.    Webmaster: