logo

Hexor

 polski |  english | japanese 
 

Powrót HEXOR®y w Tygodniu Nowoczesnych Technologii


8-12 maja 2006

Na Politechnice Śląskiej w dniach 8-12 maja 2006 odbył się TYDZIEŃ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - TNT.

TNT 2006 miał na celu zaprezentowanie studentom najnowocześniejszych nowinek w dziedzinie robotów mobilnych oraz innych technologii rozwijanych na Politechnice Śląskiej oraz w Polsce.

W ramach TNT przeprowadzono cykl prezentacji-wykładów, a w szczególności:

  • Energy consumption of autonomous mobile robots - wykład prof. dr. hab. inż. Bogusława Grzesika (Politechnika Śląska - KENER),
  • Mobilny robot dydaktyczny HEXOR® - platforma edukacyjna do nauki robotyki oraz programowania - mgr inż. M. Sajkowski, mgr inż. Tomasz Stenzel (Politechnika Śląska - KENER),
  • If the robot can be angry?, Biological Inspirations in Robotics - Motion Planning - Prof. Teresa Zielińska (Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej).

Ponadto, w ramach Tygodnia Nowoczesnych Technologii, odbył się Międzynarodowy Kurs Naukowy pod tytułem Don't let the scorpio tweak you! - Workshop on mobile robotics pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Wojciecha Zielińskiego oraz Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. Lesława Topór-Kamińskiego. Na kurs ten studenci z BEST Politechniki Śląskiej zaprosili swoich kolegów - 20 studentów z najlepszych uniwersytetów technicznych w Europie. Kurs został przeprowadzony w Laboratorium Robotów Mobilnych (LRM KENER) przez pracowników Katedry KENER Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (M. Sajkowski, T. Stenzel, B. Grzesik, P. Jacher, S. Kadula). Temat Kursu jest pomysłem grupy studentów z BEST Politechniki Śląskiej, Kamila Korczyńskiego, Rafała Brzoski oraz Marcina Koźmickiego, którzy jednocześnie byli jego organizatorami. W pracach nad kursem brało udział ponadto wielu studentów z BEST. Kurs zorganizowali Oni wzorcowo i z wielką sprawnością, za co należą im się gratulacje.

W ramach Kursu jego uczestnicy zapoznali się z robotem HEXOR®, jego budową, działaniem oraz oprogramowaniem. Zdobyte wiadomości sprawdzili programując HEXOR®, przystosowując go do pokonywania przeszkód, zapamiętywania drogi labiryntowej oraz do tańca. Zaprogramowanie tańca było najtrudniejszym i najważniejszym zadaniem, ponieważ stanowił element egzaminu końcowego, który każdy z uczestników zdawał, aby zaliczyć Kurs i uzyskać Certyfikat. Egzamin sam w sobie był wydarzeniem. Zaprogramowano roboty tak, aby mogły zaprezentować pełny repertuar tańców towarzyskich: standardowe oraz latynoamerykańskie. Najwięcej emocji wzbudziły jive oraz quickstep. Zbyt krótki czas trwania Kursu nie pozwolił uczestnikom na bardziej zaawansowane eksperymenty. Kurs wprowadził uczestników w arkana robotyki mobilnej, pokazując im obszary dotychczas nieznane. Uczestnicy Kursu mieli sposobność przekonać się, że wiedza związana z tymi robotami jest niezwykle obszerna i ma ścisłe związki ze współczesną inżynierią stosowaną, a także, że robotyka mobilna jest obszarem przyszłościowym zarówno dla badań jak i zastosowań.

Z całą pewnością wszyscy uczestnicy wyjechali zafascynowani robotami mobilnymi z mocnym postanowieniem zgłębiania robotyki na swoich uczelniach i przekazania tam zdobytych tu doświadczeń. © 2002 - 2021 Stenzel Sp. z o. o.    Webmaster: